ΠΑ 03.11 20:00 | WORKSHOP ΑΦΙΣΑΣ & ΑΦΤΕΡ ΜΠΑΡ

ή αλλιώς ένα μικρό μοίρασμα γνώσεων εργαλείων και εμπειριών σύνθεσης

άφτερ: ΤΣΙΤ-ΤΣΑΤ BAR ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΕΣ & ΚΑΜΠΙΟΥΣ